کشور : | وضعیت : درحال انتشار | روز پخش : نامشخص | امتیاز : | امتیاز کاربران ما :
0.00

  • پادشاه شیاطین، سادائو، فقط یک قدم با تصرف جهان فاصله داشت که توسط امیلیای قهرمان شکست خورد و مجبور به رفتن به دنیای دیگر شد: توکیوی امروزی. از آن جایی که فتح جهان، تنها چیزیست که پادشاه شیطان در آن مهارت دارد (و کاملا هم مشخص است که در این موقعیت جدید به آن نیازی ندارد)، او مجبور است کار کند تا خرج زندگی را درآورد!

    بازدیدها: 2

    دریـــافـــت

    شاید ازاینا هم خوشت بیاد!

    دیدگـــاه هـا